مستربچ زیست تخریب پذیر

مستربچ های Oxo-bio-degradableمستربچ زیست تخریب پذیر یا oxo-degradable با استفاده از مکانیزم اکسیداسیون موجب تخریب پلیمر می­گردد. این مستربچ قابلیت تخریب پلیمر در کمتر از یک سال را دارد (طبق استاندارد 14417 استاندارد ملی).  مستربچ زیست تخریب­پذیر برخلاف سایر محصولات مشابه دارای فلزات سنگین نمی­باشد.

افزودن ماژول جدید
0%