سبزیجات

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

بسته بندی اکتیو

ما سبزیجات و صیفی جات را همانطور که آنها دوست دارند بسته بندی می کنیم

بسته بندی اکتیو

ما سبزیجات و صیفی جات را همانطور که آنها دوست دارند بسته بندی می کنیم

بسته بندی اکتیو

ما سبزیجات و صیفی جات را همانطور که آنها دوست دارند بسته بندی می کنیم

بسته بندی اکتیو برای سبزیجات و صیفی جات

اتمسفر کنترل شده

فلفل دلمه ای فلفل دلمه ای
فلفل دلمه ای

دمای بهینه نگهداری محصول: 8.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 28  روز

رطوبت: 95-98٪ RH

نقطه انجماد: -- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم 

حساسیت اتیلن: خیلی کم 

 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 8.0  درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما:8.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 8.0 تا 12.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %2-5

CO2 مورد نیاز: %2-5

جاذب اتیلن: خیر

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +50 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)؛ 20 سانتی‌متر * 35 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

جلوگیری از آسیب مکانیکی 

عملیات حرارتی شامل غوطه وری در آب گرم (55 درجه سانتی گراد) به مدت 4 دقیقه می تواند از رشد قارچ جلوگیری نماید

 

سبزی سبزی
سبزی

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 5 روز

رطوبت: 95-100٪ RH

نقطه انجماد: 0.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: زیاد 

حساسیت اتیلن: زیاد 

اتیلن باعث زرد شدن سبزی می شود

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 1.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 1.0 تا 7.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %1-5

CO2 مورد نیاز: %5-15

جاذب اتیلن: بله

رهاکننده گاز: بله (ولی برای ریحان مناسب نیست)

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +10 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

سرد کردن سریع قبل از بسته بندی

بروکلی بروکلی
بروکلی

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 21 روز

رطوبت: 95-100٪ RH

نقطه انجماد: 0.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم 

حساسیت اتیلن: زیاد

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 1.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 60 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 120 متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 1.0 تا 5.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %1-3

CO2 مورد نیاز: %5-15

جاذب اتیلن: بله

پد رها کننده گاز: بله 

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +30 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)؛ 30 سانتی‌متر * 40 سانتی‌متر (W*L)

 

این بسته بندی ترکیب گاز داخل بسته بندی، یعنی O2، CO2، اتیلن و رطوبت و همچنین رشد میکروبی را کنترل می کند. کنترل اتمسفر داخل بسته بندی باعث افزایش ماندگاری و امکان عرضه محصولات کشاورزی تازه تر  می شود. بسته بندی کلم بروکلی بدون یخ به عنوان یک بسته بندی فعال می تواند برای بسته بندی کلم بروکلی بدون استفاده از جعبه فوم پلی استایرن و یخ استفاده شود. ماندگاری کلم بروکلی را می توان تا 30 روز در دمای 1 درجه سانتی گراد افزایش داد که در مقایسه با کلم بروکلی بسته بندی شده در جعبه فوم پلی استایرن پر شده از یخ، ماندگاری بسیار بیشتری دارد. این کیسه های بسته بندی بدون یخ از فناوری نانو برای القای اتمسفر کنترل شده در داخل بسته بندی استفاده می کند.

تازگی و ماندگاری بیشتر برای کلم بروکلی (30 روز ماندگاری)

اصلاح کننده رطوبت و ضد مه

مهارکننده رشد میکروبی

بدون نیاز به جعبه فوم پلی استایرن پر شده با یخ (Iceless)

دو برابر ظرفیت بارگیری کلم بروکلی در کانتینر کامیون

هزینه حمل و نقل کمتر به دلیل حذف یخ و جعبه فوم پلی استایرن

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

غیر سازگاز با محصولاتی که گاز اتیلن رها می کنند

خیار خیار
خیار

دمای بهینه نگهداری محصول: 10.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 10 تا 14 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 0.5- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم 

حساسیت اتیلن: زیاد

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 10.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 10.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 30  متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 60  متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 10 تا 15.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %3-5

CO2 مورد نیاز: %1-5

جاذب اتیلن: خیر

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +13 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل برداشت پروتکل برداشت
پروتکل برداشت

پروتکل برداشت و بسته بندی خیار
نحوه برداشت محصول
- زمان برداشت: برداشت خیار بایستی در صبح زود و یا بعد از غروب آفتاب در هوای خنک انجام شود. 
- خیار در هر زمانی قابل برداشت می باشد در هر صورت بهترین زمان برداشت خیار 55 تا 60 روز پس از گلدهی است. در واقع خیار مقداری در شرایط غیر بالغ و قبل از بزرگ شدن و سفت شدن تخم خیار انجام می پذیرد. 
- در برداشت دیرهنگام خیار دچار زمختی و تغییر مزه رنگ خواهد بود. 
- خیار پس از برداشت نبایستی در نور آفتاب نگهداری شود. حتی المقدور در سایه نگهداری شود. 
- شیوه برداشت محصول: چیدن خیار حتی المقدور با استفاده از دستکش تمییز و از نزدیکترین قسمت به بدنه خیار انجام شود. 

دقت شود که خیار حتی المقدور با گل انتهایی اش چیده شود. 

نبایستی هنگام چیدن به خیار کشش ایجاد نمود.
 عملیات قبل از بسته بندی 
سرمایش اولیه بلافاصله بعد از برداشت در آب خنک می باشد.
شرایط محصول قبل از بسته بندی 
محصول مورد بسته بندی باید خشک باشد
محصول بایستی سفت باشد و رنگ زرد و چروکیدگی بر روی محصول مشاهده نشود. 
نحوه بسته بندی
حتما از پاکت اکتیو مخصوص خیار استفاده شود 
 

بادمجان بادمجان
بادمجان

دمای بهینه نگهداری محصول: 10.0 تا 12.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 14 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: -- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم 

حساسیت اتیلن: زیاد

شرایط بسته بندی شرایط بسته بندی
شرایط بسته بندی

دمای بهینه نگهداری محصول: 10.0 تا 12.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 12.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 12.0 تا 15.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %3-5

CO2 مورد نیاز: %1-7

جاذب اتیلن: بله

محلول شستشو: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +12 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)؛ 20 سانتی‌متر * 35 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

پروتكل برداشت و بسته بندي بادمجان

 1 - نحوه برداشت محصول

 زمان برداشت: بسته به نوع بادمجان از 10 تا 40 روز بعد از گل دادن.

 پوست بادمجان براقيت بالايي داشته و بادمجان سفت باشد. قبل از بزرگ شدن و سفت شدن دانه ها چيده شود. بهتر است در صبح زود برداشت شود.

 شيوه برداشت محصول: با قيچي تيز از انتهاي دم چيده شود. ارتفاع دم بيش از 2.5 سانتيمتر نباشد. حتما دستكش پارچه اي پوشيده شود كه اثر انگشت بر روي بادمجان نماند.

 2 - عمليات قبل از بسته بندی

سرمايش اوليه بلافاصله بعد از برداشت تا 10 درجه سانتی گراد با هواي سرد يا دوش آب سرد 

 شستشو: بهتر است بادمجان ها قبل از بسته بندي با دستمال مرطوب يا آب كلردار تميز شوند

 توصيه ميشود بادمجان با يك لايه واكس خوراكي پوشش داده شود

 3- شرايط محصول قبل از بسته بندي 

محصول مورد بسته بندي بايد خشك باشد

محصول بايستي سفت باشد

خراش روي پوست نبايد بيشتر از 4 سانتيمتر باشد، آثار له شدگي و لكه برنزهاي، آفتاب سوختگي نبايد داشته باشد، دم و كاسبرگ آن بايد تازه و سبزرنگ باشد. 

4 - نحوه بسته بندي 

حتما از بسته بندی اکتیو مخصوص بادمجان استفاده شود

گوجه گوجه
گوجه

دمای بهینه نگهداری محصول: 12.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 3-5 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 1.0-  درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی زیاد

حساسیت اتیلن: زیاد 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 12.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما:12.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت – متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت – متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 12.0 تا 15.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %3-5

CO2 مورد نیاز: %2

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +50 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

سرد کردن سریع 

از انبارداری همزمان با کاهو و خیار جلوگیری شود

هویج هویج
هویج

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 120- 180 روز

رطوبت: 95-100٪ RH

نقطه انجماد: 1.4- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم 

حساسیت اتیلن: زیاد

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 1.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 10 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 15  متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 1.0 تا 5.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %2-5

CO2 مورد نیاز: %15-20

جاذب اتیلن: خیر

پد رها کننده گاز: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +75 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

از کرفس بو جذب می کند

غیر سازگار با محصولاتی که گاز اتیلن رها می کنند

 

کرفس کرفس
کرفس

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 50 روز

رطوبت: 90 -100٪ RH

نقطه انجماد: 0.5-  درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم 

حساسیت اتیلن: بالا

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 0.0  درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 60  متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 120  متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 5.0  درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %1-4

CO2 مورد نیاز: %3-5

جاذب اتیلن: خیر

پد رها کننده گاز: خیر

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +17 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

جلوگیری از آسیب مکانیکی 

سرد کردن سریع مطلوب است

از پیاز و هویج بو جذب می کند

غیر سازگار با محصولاتی که گاز اتیلن رها می کنند

کلم کلم
کلم

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 14 تا 28 روز

رطوبت: 95-98٪ RH

نقطه انجماد: 0.5-  درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم 

حساسیت اتیلن: زیاد 

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 0.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما:0.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 30  متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 60  متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 0.0 تا 5.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %2-3

CO2 مورد نیاز: %3-5

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +10 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)؛ 30 سانتی‌متر * 30 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

غیر سازگار با محصولاتی که گاز اتیلن رها می کنند

با محصولاتی مانند سیب، هندوانه و گوجه فرنگی انبارداری نشود

لوبیا سبز لوبیا سبز
لوبیا سبز

دمای بهینه نگهداری محصول: 5.0 درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 7 تا 14 روز

رطوبت: 90-95٪ RH

نقطه انجماد: 0.5-  درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: کم 

حساسیت اتیلن: متوسط

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 5.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما: 5.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 30  متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 60  متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 5.0  تا 7.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %2-3

CO2 مورد نیاز: %3-7

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +10 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

قرار گرفتن در معرض گاز اتیلن باعث قهوه ای شدن سطح محصول می شود

کاهو کاهو
کاهو

دمای بهینه نگهداری محصول: 1.0  درجه سانتی گراد

مدت زمان نگهداری (بدون بسته بندی فعال): 21 روز

رطوبت: 95-100٪ RH

نقطه انجماد: -- درجه سانتی گراد

تولید اتیلن: خیلی کم 

حساسیت اتیلن: بسیار حساس

شرایط نگهداری شرایط نگهداری
شرایط نگهداری

دمای بهینه نگهداری محصول: 2.0 تا 4.0 درجه سانتی گراد

نقطه تنظیم دما:2.0 درجه سانتیگراد

  در صورت لزوم یک حاشیه برای عدم قطعیت در عملکرد تجهیزات اضافه کنید برای نقطه تنظیم کنترل هوای برگشت 1 درجه سانتیگراد به نقطه تنظیم اضافه کنید.

  تنظیمات تهویه (تبدیل هوا) برای کانتینر 

 برای 20 فوت 10 متر مکعب در ساعت

برای 40 فوت 15 متر مکعب در ساعت

دمای قابل قبول محصول در هنگام بارگیری در ظرف: 2.0 تا 7.0 درجه سانتی گراد

بسته بندی اکتیو بسته بندی اکتیو
بسته بندی اکتیو

O2 مورد نیاز: %1-3

CO2 مورد نیاز: %1-3

جاذب اتیلن: بله

افزایش ماندگاری با بسته بندی فعال: +15 روز

 اندازه کیسه: 85 سانتی‌متر * 75 سانتی‌متر (W*L)؛ 35 سانتی‌متر * 35 سانتی‌متر (W*L)

پروتکل پس از برداشت پروتکل پس از برداشت
پروتکل پس از برداشت

محصول برش یافته دچار قهوه ای شدن می شود. 

افزودن ماژول جدید
0%