ظرف اکتیو

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

ظروف اکتیو افزایش دهنده زمان ماندگاری

سپر اکسیژن + آنتی باکتریال

ظروف اکتیو افزایش دهنده زمان ماندگاری

سپر اکسیژن + آنتی باکتریال

محصولات پروتئینی محصولات پروتئینی
محصولات پروتئینی

محصول سپر اکسیژن و آنتی باکتریال یکی از مفیدترین مستربچ هایی هستند که می توانند در بسته بندی مواد غذایی به عنوان سینی و فیلم های انعطاف پذیر استفاده شوند. پایه مستربچ پلی پروپیلن است. این مستربچ ها می توانند ماندگاری مواد غذایی تازه مانند گوشت و مرغ را تا بیش از یک هفته افزایش دهند. مستربچ ها در طول فرایند تولید محصول نهایی (ظرف) در محدوده 1 تا 10 درصد وزنی اضافه می شوند که بستگی به کاربرد و نوع محصولات دارد.

 با استفاده از این محصول، نرخ انتقال اکسیژن (OTR) فیلم پلیمری را می توان به طور چشمگیری کاهش داد. خواص OTR فیلم و ظرف sol id را می توان بر اساس ISO 15015-2:2003 ارزیابی کرد. طبق استانداردها، مقدار OTR کمتر از 100 سی سی در متر مربع در 24 ساعت است.
 

قارچ قارچ
قارچ

افزودن ماژول جدید
0%