نشاسته ترموپلاستیک (TPS)

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

نشاسته ترموپلاستیک (TPS)

شفافیت مطلوب و استحکام بالا

نشاسته ترموپلاستیک (TPS)

شفافیت مطلوب و استحکام بالا

نشاسته ترموپلاستیک (TPS)

شفافیت مطلوب و استحکام بالا

نشاسته ترموپلاستیک

می تواند بصورت خالص یا آلیاژ شده استفاده شود

گرانول نشاسته ترموپلاستیک خالص گرانول نشاسته ترموپلاستیک خالص
گرانول نشاسته ترموپلاستیک خالص

این محصول به صورت گرانول از نشاسته و چند نرم کننده و افزودنی تشکیل شده است. TPS یک ماده ترموپلاستیک می باشد که می تواند به عنوان یک محصول میانه در بازار عرضه شود. پلیمرهای زیست تخریب پذیر به پلیمرهایی گفته می شود که می توانند در طی فرآیند تخریب به دی اکسید کربن، آب، متان و سایر محصولات با وزن مولکولی پایین تبدیل شوند. فرآیند شیمیایی تجزیه زیستی مجموعه ای از واکنش ها است که از طریق حضور میکروارگانیسم های زنده رخ می دهد. تجزیه زیستی می تواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.

آلیاژ TPS / پلیمر زیست تخریب پذیر آلیاژ TPS / پلیمر زیست تخریب پذیر
آلیاژ TPS / پلیمر زیست تخریب پذیر

این محصول به صورت گرانول از آمیزه سازی مذاب TPS و یکی از پلیمرهای زیست تخریب پذیر مانند PLA در نسبت های وزنی مختلف تشکیل می شود. به عنوان مثال، نسبت TPS به PLA می تواند 40/60، 30/70 و 50/50 باشد. از این محصول می توان برای ساخت کیسه، نی آشامیدنی، سینی و ورق استفاده نمود.

افزودن ماژول جدید
0%