نمایشگاه فناوری های نانو تهران ۱۴۰۱ سیزدهمین دوره

1401/07/09 در ساعت 12:24:00

نمایشگاه فناوری های نانو تهران ۱۴۰۱ سیزدهمین دوره، در تاریخ ۹ الی ۱۲ مهر برگزار می گردد.

نمایشگاه فناوری های نانو تهران ۱۴۰۱ سیزدهمین دوره

تاریخ شروع نمایشگاه فناوری های نانو تهران 1401 سیزدهمین دوره :

شنبه

۱۴۰۱-۰۷-۰۹

2022-10-01

تاریخ پایان نمایشگاه فناوری های نانو تهران 1401 سیزدهمین دوره :

سه شنبه

۱۴۰۱-۰۷-۱۲

2022-10-04

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران


نظر جدید
0%